top of page

Velkommen til årsmøtet 2024

Årsmøtet i Asker Turnforening og Holmen Tropp og Turn som var planlagt til 19. mars er utsatt til tirsdag 23. april. Årsaken til dette er at klubbene ønsker noe bedre tid til å forberede saken om en potensiell sammenslåing av klubbene. Ny formell innkalling vil sendes ut innen kort tid.

 

Vi ønsker også å invitere våre medlemmer til et felles informasjonsmøte tirsdag 19. mars kl. 18 på Scandic Hotel Asker slik at dere kan få mer innsikt i prosessen og få et bedre grunnlag for å avgi deres stemme. 

 

Påmelding til informasjonsmøtet sendes til: post@askerturn.no

bottom of page