ØNSKER DU Å JOBBE SOM RG INSTRUKTØR FOR VÅRE FLOTTE RG JENTER?

RG-gruppa i Asker Turnforening søker timetrenere fra og med 01.01.18. Hvis det er av interesse kan dere kontakte Bente Bjanes: rgbente@online.no

2017-11-28
MonicaPfeuti