Apparatturn og troppsturn våren 2018

Vårens turnpartier for jenter og gutter i apparatturn og troppsturn ligger ute for påmelding. Oppstart 8. januar (uke 2). Se timeplan og info for påmelding.

2018-01-01
Alexander.Sunde@askerturn.no