PÅMELDING TIL HØSTENS AKTIVIETER ER NÅ KLART FOR GYMNASTIKK OG TURN

Påmelding til høstens partier for turnaktiviteter som vi har i gymsalene på skolene i Asker kommune er nå klart for påmelding. Se under.

Hilsen Monica 

2018-05-25
MonicaPfeuti

Det er nå klart for påmelding til høstsemesteret. Vi har åpne partier for barn og voksne mellom 2 til 80 år, se under for tider og steder. Høstsemesteret starter i uke 36 og avsluttes med juleoppvisning lørdag 1. desember. Det er ingen trening i skolens høstferie uke 40.

Treningstilbud gymnastikk og turn høst 2018

 

MANDAG:

 

Nye Heggedal skole

Idrettshall:                          1 – 2 klasse Akrobatikk/air track                 kl 16.00 – 16.50

                                               3 – 4 klasse Akrobatikk/air track               kl 16.00 – 16.50

                                               Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30

 

Jansløkka skole:                1 – 3 klasse Idrettens grunnstige                  kl 16.15 – 17.00

                                                Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                              Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30

 

Billingstad skole:              Gymlek med foreldre 2 – 4 år                      kl 17.00 – 17.45

                                             Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30

                                              

Bondi skole:                        Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                               Barneturn 4 – 5 år                                            kl 17.45 – 18.30

 

Rønningen skole:               Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                           kl 17.00 – 17.45

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30

                                               GymX Aerobic                                                  kl 18.30 – 19.30

 

TIRSDAG:

 

Holmen fjellhall                GymX Gla trim forover 55 år                      kl 10.00 – 11.00

 

Blakstad skole:                  Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                               Barneturn 4 – 5 år                                            kl 17.45 – 18.30

 

ONSDAG:

 

Vettre skole:                        Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30

TORSDAG:

 

Holmen fjellhall                GymX Gla trim for over 55 år                     kl 10.00 – 11.00

 

 

 

Benytt deg av vedlagte link for dere som ALLEREDE er medlem hos oss i Asker Turn:

https://arrangement.gymogturn.no/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fModules%2fMedlem%2fminprofil.aspx

Brukernavnet er medlemsnummer.

 

For NYE medlemmer som ikke er registrert i systemet fra før, benytter seg av denne link:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=240    

Faktura sendes på mail den 01. september 2018.

 

Påmeldingen er bindende. Spørsmål kan sendes til adm@askerturn.no

 

 

Velkommen til en aktiv høst hos oss i Asker Turn J