Invitasjon til åpen treningssamling i Rytmisk gymnastikk 15.-17. juni 2018

RG-gruppa i Asker Turnforening inviterer til åpen treningssamling i Askerhallen. Se vedlagte invitasjon. Påmeldingsfrist: 7. juni

Invitasjon regional samling juni.pdf

2018-06-04
ATFmonicahs