Apparatturn - Tropp - Akro - Bounce høsten 2018

Høstens turnpartier for jenter og gutter i Apparatturn - Troppsturn - Akrobatikk - Bounce ligger ute for påmelding. Oppstart uke 35 (27. aug.).

2018-07-22
Alexander.Sunde@askerturn.no

 

APPARATTURN

 

Aspirant jenter 5-7 år

Mandag kl. 17.00-18.15

Onsdag kl. 17.00-18.15

Apparatturn gutter 6-9 år

Mandag kl. 16.45-18.15

Onsdag kl. 16.45-18.15

 Turn for alle 8-10 år jenter og gutter

Tirsdag kl. 18.15-19.30

Apparatturn jenter 8-10 år

Mandag kl. 18.15-19.30

Onsdag kl. 18.30-19.45

 

Mer info Apparatturn her

 

 

TROPPSTURN - AKROBATIKK - BOUNCE

 

Bounce Mini 5-7 år

Tirsdag kl. 17.15-18.00

Bounce Kids 8-11 år

Tirsdag kl. 16.15-17.15

Lørdag kl. 12.30-13.30

 Bounce 11-14 år

Onsdag kl. 19.45-20.45

Lørdag kl. 13.30-14.30

Troppsturn 11-14 år

Tirsdag kl. 15.00-17.00

Torsdag kl. 18.30-20.30

 

Mer info Tropp - Akro - Bounce her