top of page

Om

Bredde og gymnastikk

Gymnastikk og breddeaktivitet er en paraplybetegnelse for mye av Asker Turnforening sin breddeaktivitet. Dette er et treningstilbud der det legges vekt på allsidig trening i form av lek, styrke og bevegelighetstrening. 

Våre partier: 

Gymlek med foreldre 2-4 år, Barneturn 4-5 år, 1-2.klasse turntrening og Bounce

Fallskjerm.JPG

Gymlek med foreldre 2-4 år

På partiet gymlek med foreldre 2 til 4 år har man lekaktiviteter i sal sammen med foresatte, der vi setter motorisk utvikling og kontakten mellom barnet og den voksne i sentrum.

Oppvarming starter der vi leker med småredskaper som baller, erte-poser, ringer, musikk, sang, etc. Så vil aktiviteten gå over til en rundløype med apparater som kasse, balansering, ringer, matter etc. som er tilpasset småbarn. Instruktør styrer timen, men foresatt(e) får ansvaret for å tilpasse aktivitetene til, og utfordre eget barn.

Timene er 45 minutter lange

Partiene foregår på mandager:

Heggedal skole idrettshall kl 17.00-17.45

Jansløkka skole kl 17.00-17.45

Rønningen skole kl 17.00-17.45 

Bondi skole kl 17.00-17.45

Bredde vegg 2023.HEIC

Barneturn 4-5 år 

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan dette legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Lekaktiviteter i sal sammen med instruktørene på partiet barneturn 4 – 5 år, setter man barnets mentale og fysiske utvikling i sentrum. Før man går over til rundløypen med apparater som kasse, ringer, balansering, matter etc. er det viktig med god oppvarming med løping og grunnleggende turnøvelser. Her leker vi med småredskaper som baller, erteposer, ringer, musikk, tau etc.

Timene er 45 minutter lange.

Mandag: Heggedal skole idrettshall 17.45-18.30 

Mandag: Jansløkka skole 17.45-18.30 

Mandag: Rønningen skole 17.45-18.30 

Mandag: Borgen skole 17.00-18.00

Mandag: Bondi skole 17.45-18.30 

Tirsdag: Blakstad skole 17.45-18.30 

Bredde vegg 2023.HEIC

1-2.klasse turntrening for jenter og gutter

Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver på basiselementer fra turn.

Under treningen vil vi benytte oss av de apparater som er i hallen.

 

Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne mestre teknikkene som turn krever.

 

Vi ønsker å bidra til at barna utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser under treningen. Det blir også lagt en del vekt på god oppvarming og uttøyning.

Mandag: Rønningen skole kl 18.30-19.25 

Mandag: Jansløkka skole kl 16.15-17.00

AkroBounce

Alt som spretter er gøy! 

I denne timen hopper og spretter man på airtrack, fasttrack og trampoline. I tillegg øver man på grunnleggende ferdigheter innen turn og akrobatikk. Barnet får innblikk i øvelsene, rulle, hjul, flikkflakk og flips.

Treningene foregår i Holmen Turnhall på søndager. 

Timeplan 2024

Har du spørsmål angående partiene? Ta kontakt via epost: adm@askerturn.no
bottom of page