top of page

Turn og Rytmisk Gymnastikk - SFO

Turn og RG Akademiet SFO er et tilbud etter skoletid for barn fra 1. – 5. klasse. Dette tilsvarer et SFO tilbud. Akademiet er for både gutter og jenter, og er for alle som har lyst til å lære å turne.

Her trener vi på basisøvelser.

Om vårt
SFO AKADEMI TILBUD

Asker turnforening tilbyr følgende

Vi har et variert og spennende SFO tilbud for barn 1.-5. klasse. 

  • På mandager og onsdager tilbyr vi: Rytmisk Gymnastikk og dans i Askerhallen. 

  • På tirsdager og torsdager tilbyr vi: Turn og akrobatikk i Holmen Turnhall. 

Her kan du velge mellom å gå 1, 2, 3 eller 4 ganger i uken. 

Vi tilbyr også transport fra skolen.

Prisene på vårt tilbud finnes under prisliste. Prisene er oppgitt per måned, men du/dere betaler annen hver måned. 

IMG_2282.HEIC

Mandager og onsdager

Vi tilbyr trening for barn som er interessert i dans og rytmisk gymnastikk rett etter skoletid. Tilbudet foregår på mandager og onsdager i Askerhallen. Akademiet er åpent fra kl 13.00 - 16.30 for barn 1. - 5. klasse. Selve treningen foregår i tidsrommet fra kl 14.30 – 16.00.

 

Dagsrutine:

13.30-14.00 Leksetid – man kan spise mat, gjøre lekser, tegne o.l. på kontoret i Askerhallen. Det er ikke lov til å gå inn i hallen før selve treningen starter.

14.00-14.30 Fruktservering og skifte til treningstøy

14.30-16.00 Trening i hallen

16.00-16.30 Henting

Treningen i Askerhallen vil være variert og vi legger vekt på bevegelsesglede og mestring. Treningen utføres av våre trenere som har god kunnskap i det å være i idrettshallen - Askerhallen (ballettrom og idrettshall - spesialhall til rytmisk gymnastikk)

Tirsdager og torsdager

Vi tilbyr trening for jenter og gutter som er interessert i turn og akrobatikk. Tilbudet foregår på tirsdager og torsdager i Holmen Turnhall. Akademiet er åpent fra kl 13.00 - 16.30 for jenter og gutter 1. - 5. klasse. Selve treningen foregår i tidsrommet fra kl 14.30 – 16.00.

Dagsrutine:

13.30-14.00 Leksetid - man kan spise mat, gjøre lekser, tegne o.l. på kjøkkenet i turnhallen, det er ikke lov til å gå inn i hallen før selve treningen starter.

14.00-14.30 Fruktservering og skifte til treningstøy

14.30-16.00 Trening i hallen

16.00-16.30 Henting

Treningen i Holmen Turnhall vil være på trampoline, air tumbling(luft madrass), hoppe grop, bom (balanse), spenst, hurtighet og koordinasjons trening. Treningen utføres av våre trenere som har god kunnskap i det å være i turnhallen.

Holmen turnhall.JPG

Har du spørsmål? Ta kontakt via epost: akademiet@askerturn.no

bottom of page