top of page

Solidaritetsfond

Solidaritetsfondet i Askeridretten,

Idrettens egne løsning for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

 

Økonomi er i økende grad en barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter og solidaritetsfondet er en del av løsningen for å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle med lik mulighet for deltagelse. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon med mål om å finne løsninger sammen med familiene uten å fullfinansiere deltagelsen.

Flere idrettslag i Asker har nylig etablert egne Solidaritetsfond som skal være med å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom i egen klubb.

Tiltaket kan f.eks. dekke deler av treningsavgift, medlemskontingent, deltagelse på stevner, turneringer, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp og støtte i en økonomisk krevende situasjon.

Formålet er å inkludere flere barn og unge å sørge for minst mulig frafall der økonomi er en barriere for deltagelse. Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

 

Vi i Asker Turnforening har opprettet ett Solidaritetsfond. For søknad og spørsmål kontakt oss via epost: post@askerturn.no

Solidaritetsfond.jpg
bottom of page